Sep

17

Kafékonsert 1. oktober kl. 17.00

By Signe

Vi ønsker velkommen til en hyggelig stund sammen med oss og Barnekoret.

Ta søndagskaffen sammen med oss, og bli med på allsangen.