Korets medlemmer og styre

Styret
 
Leder:              Ola Danielsen         
Nestleder:        Steinar Pettersen     
Kasserer:         Odd Henry Johansen  
Sekretær:         Signe Løvbak
Styremedlem:  Evelyn Enoksen

Varamedlem 1:   Tor Arne Vik                
Varamedlem 2:    Gro-Rita Hanssen        
         

 
Sopran                                   
Elin Bjørkeng              
Marie Robertsen       
Wenche Johnsen                            
Eldbjørg Hagen            
Gull Pettersen           
Sølvi Pedersen                             
Liv Anne Anderssen
Julianne Johansen
Grete Martinsen Moe  
Gunbjørg Følstad
Kaja Hovden
Veronika Tørfoss

Alt               
Randi Dragland
Jorun Johansen        
Signe Løvbak 
Lillian Larsen 
Birgit Sørmo      
Gro-Rita Hanssen 
Evelyn Enoksen
Grethe Skagen Danielsen
Anne Lene Lund
Thina Osbakk Kobberstad
Ingunn Pettersen
Frøydis Hovden
Aster Habtelion
Anine Karoliussen

Tenor         
Ola Danielsen           
Geir Roar Johansen                 
Ole Vidar Solvik           
Hans Bjørnar Hanssen
Brynulv Øverby
   
Bass     
Arne Johnsen
Odd Henry Johansen
Steinar Pettersen
Gunnar Sandvin
Steinar Skagen
Tor Arne Vik
Even Johansen