Korets medlemmer og styre

Styret
 
Leder:              Brynjulv Øverby         
Nestleder:        Evelyn Enoksen
Kasserer:         Odd Henry Johansen  
Sekretær:         Signe Løvbak
Styremedlem:  Steinar Pettersen

Varamedlem 1:   Tor Arne Vik                
Varamedlem 2:    Gro-Rita Hanssen        
         

 
Sopran                                   
Elin Bjørkeng              
Marie Robertsen       
Wenche Johnsen                            
Eldbjørg Hagen            
Gull Pettersen           
Sølvi Pedersen                             
Julianne Johansen  
Gunbjørg Følstad
Hanne-Vibeke Jensen

Alt               
Randi Dragland
Jorun Johansen        
Signe Løvbak 
Lillian Larsen       
Gro-Rita Hanssen 
Evelyn Enoksen
Grethe Skagen Danielsen
Thina Osbakk Kobberstad
Frøydis Hovden
Anine Karoliussen

Tenor         
Ola Danielsen           
Geir Roar Johansen                 
Ole Vidar Solvik           
Hans Bjørnar Hanssen
Brynulv Øverby
Frode Holdhus
Jens Olav Hessen
   
Bass     
Arne Johnsen
Odd Henry Johansen
Steinar Pettersen
Gunnar Sandvin
Steinar Skagen
Tor Arne Vik
Even Johansen